KALİTE KONTROL ANALİZLERİ

Depomuza ulaşan hammaddeler, numune alma prosedürüne uygun olarak kalite kontrol laboratuvarına gelmekte, analiz sonuçlarının uygun çıkması halinde firmaya girişine onay verilmektedir.

Hammaddelerin, European Pharmacopoeia10.8 metotlarına dayandırılarak belli kontrol kriterleri üzerinden analizleri gerçekleştirilir.
Bu kontroller; görsel kontrol, çözünürlük kontrolü, yoğunluk tayini, nem tayini, pH tayini, viskozite tayini şeklindedir.

Onayların ardından HEPA filtreler ile donatılmış, nem kontrolleri yapılan özel tartım odasında GMP’ye uygun olarak tartımlar yapılmaktadır.

Bitmiş ürünlerde yapılan kontroller ise; görsel kontrol, çözünürlük kontrol, organoleptik kontrol, hacimsel ve miktarsal kontrol, nem tayini, pH ölçümü, yoğunluk tayini, viskozite tayini, sertlik tayini, çap-kalınlık ölçümü, miktar tayini (HPLC), gaz kromotografisi şeklindedir.
Aynı zamanda sahip olduğumuz son teknoloji X-RAY cihazımız ile hem kalite kontrol, hem gıda güvenliği kapsamında bitmiş ürünlerin kontrolü yapılmaktadır.
Bu sayede olası bir görsel uygunsuzluk veya fiziksel bulaşı durumunda, ürünün sevkiyatından önce bu durum tespit edilip engellenmektedir. Böylece müşteri memnuniyetsizliğinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Üretim süresince de ara proses kontrolleri yapılmakta ve prosesin işlerliği sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır.

Onay mekanizması hammadde kabulünden, final ürün aşamasına kadar olan süreçlerde devamlı olarak işlemekte, herhangi bir uygunsuzluk durumunda gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılmakta, proseslerimiz için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Depomuza ulaşan hammaddeler numune alma prosedürüyle mikrobiyoloji laboratuvarına teslim edilir.Teslim edilen hammaddeler mikrobiyoloji laboratuvarında hammaddenin analiz sertifikaları ve Ph. Eur.10.8 Avrupa farmakopisinin metotlarına dayandırılarak Toplam Aerobik Mikrobiyal Sayımı (TAMC), Toplam Küf-Maya Sayımı(TMYC) ve sağlımız için önemli olan Escherichia coli, Salmonella gibi patojenlere bakılır.
Ürünlerimiz doluma başlamadan önce rutin kontroller haricinde ,luminometre cihazıyla üretim alanında hijyen kontroller sonucunda üretime başlanır. Daha sonra yarı-mamül ve bitmiş ürün olarak mikrobiyolojik analizleri Ph. Eur.10.8 Avrupa farmakopisinin metotlarına dayandırılarak tamamlanır. Ayrıca su analizlerimiz de membran filtrasyon yöntemiyle analizlerini yapılır. Uygunluğu mikrobiyoloji uzmanları tarafından takip edilir.