• Kuruluşumuzun varoluş sebebine ve kurum kültürüne uyumlu olarak faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Yasalara ve müşteri şartnamelerine uyumlu olarak üretim yapmak ve hizmet vermek,
  • Verdiği hizmetle sektörde bilinen firmaların başında gelmek, güvenilir olmak,
  • Ürün kalitesini ve güvenliğini etkileyebilecek tüm risk faktörlerini göz önünde bulundurarak uygun alt yapıyı hazırlamak, hatasız ve hijyenik üretim yapmak,
  • Entegre yönetim sistemimizle ve hedeflerimizle uyumlu olacak şekilde tüm personele gerekli eğitimleri sağlayarak ortak bir bilinç oluşturmak,
  • Müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyerek ürün kalitemizle ve hijyenik koşulları ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
  • Üretimde ve hizmette daima yenilikçi olmak, sürekli gelişmeyi sağlamak; bu sayede piyasadaki varlık değerimizi daha da arttırmak,
  • Zengin ürün seçenekleriyle ve faydalı içerikleriyle iyi ve dengeli beslenen bir toplumun oluşmasında rol oynamak,
  • Fiziksel, biyolojik ve kimyasal açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde ürünler üretmek,
  • Teknolojik ve sektörel gelişmeleri devamlı takip ederek çağı yakalamak politikamızdır.